Privacybeleid

 

Op 25 mei ging de nieuwe privacywetgeving van start (AVG of ook wel GDPR genoemd).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese verordening die regels oplegt waaraan overheden, bedrijven en alle andere organisaties moeten voldoen als ze persoonsgegevens verwerken. De AVG biedt een betere bescherming aan burgers bij het verwerken van hun persoonsgegevens, stelt een aantal regels scherper, geeft verduidelijking, of is een uitbreiding bij de bestaande wetgeving.

 • Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij je die op vrijwillige basis verstrekt. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

 • De persoonlijke informatie die je ons bezorgt, gebruiken we louter voor interne doeleinden. Wij verwerken persoonsgegevens om je een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en om je te kunnen contacteren. Van zodra je ons persoonlijke gegevens aanlevert, geef je ons de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

 • Wanneer je ons persoonsgegevens bezorgt dan slaan we die op in beveiligde omgevingen binnen de EU die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Persoonsgegevens gebruiken we niet langer dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie.

 • We springen zorgvuldig met persoonsgegevens om. Dit betekent dat onze medewerkers hier discreet mee omgaan, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

 • We geven persoonsgegevens niet door aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat wij persoonsgegevens doorgeven aan andere organisaties vermelden we dit expliciet of vragen we de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

 • Wij maken geen gebruik van profilering.

 • Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

    Recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen.

    Recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren.

    Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.

    Recht om vergeten te worden: je mag ons vragen je gegevens te verwijderen.

    Je hebt het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevens-beschermingsautoriteit op commission@privacycommission.be.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.
Je kan je rechten uitoefenen door ons te contacteren.